ECO(N) SWITCH

Verandering is nodig, economisch, ecologisch, maatschappelijk. Ontwikkelen is verandering. Nemen we andere economische besluiten, heeft het maatschappelijke impact. En impact op onze leefomgeving, hier en elders. Werken we aan maatschappelijke ontwikkeling, heeft dit economische effecten. En ecologische, hier en elders. 

ECO(N) SWITCH werkt vanuit de integrale aanpak.  Welke economische, ecologische en sociale impact organiseert u met de stappen die u wilt zetten? Wat daarvan kunnen we overzien, wat is aanname? 
Voor bedrijven en organisaties, die een ingrijpende SWITCH willen maken, hun toekomst op basis van hedendaagse denklijnen en waardes in willen richten, bieden we een programma met 8 thema’s aan: 

 1. Economie dienend aan de maatschappij: wat betekent dit, voor u?
 2. Maatschappij van morgen – een kijkje door de glazen bol
 3. Behoefte en bijdrage – uw nieuwe kompas
 4. Governance – de kompas volgend
 5. Inclusief
 6. SDG
 7. Finance
 8. Cross check op uw nieuw canvas – modules samenvoegen

Passend bij uw eigen situatie is er ook een selectie uit het programma mogelijk. 
Doen?

Iets meer over lezen? Een beknopte samenvatting over een onderliggende theorie was in maart 2021 in Achterhoek Nieuws te vinden. 

kompas
werkwijze

Werkwijze

We zetten voor u

 • complexe vragen om in overzichtelijke stappen;
 • zaken in een brede(re) context;
 • verrassende oplossingen op de kaart, die nog eenvoudig zijn ook;
 • (ontwikkel)gesprekken met medewerkers op;
 • kennis en ervaring van uw medewerkers om naar de vraagstukken in het traject;
 • klanten en stakeholders op de kaart en bouwen samen met u aan uw netwerk.

Intertembo heeft en maakt afspraken in verschillende samenwerkingsverbanden, in de Achterhoek, heel Nederland en deels ook over de grens. Hierdoor is altijd – mits gewenst – aanvullende ondersteuning en kennis binnen handbereik.

Advies: kort en krachtig

Uit ervaring weten we: vaak gaat het om de vraag achter de vraag. Na die check vinden we de  juiste oplossing voor u, stemmen af wie op welke wijze aan de resultaten bijdraagt. Belangrijk factor zijn vaak de krachten en talenten van uw mensen. Intertembo werkt niet met een standaard pakket; uit de toolbox komt wat nodig is. We kiezen samen een pad dat bij de door u beoogde ontwikkeling past. Alleen daar waar Intertembo daadwerkelijk toegevoegde waarde voor u heeft wordt advies uitgebracht of u en uw bedrijf op passende wijze ondersteund.

advies
interim

Interim management: Intensieve begeleiding

Onverwachte resultaten worden geboekt wanneer men mensen met hun passie en talenten van begin af aan bij een traject betrekt. Waarom doen zij wat ze doen? Wat drijft hen? Hierin zit de versneller voor de beoogde ontwikkeling en de kracht voor het instandhouden van goed lopende processen. Intertembo ondersteunt u graag vakkundig, op basis van concrete afspraken, een concrete werkverdeling, met een duidelijke tijdslijn erbij. Samen gaan we ervoor, dat u zo spoedig mogelijk weer zonder externe inzet door kunt werken.

Bedrijven- en management spreekuur

Lang niet altijd is intensieve begeleiding nodig. Soms mist er alleen even een sparringpartner, een frisse kijk, iemand die luistert naar uw ideeën en plannen en hierop feedback geeft. Dergelijke vragen passen prima binnen het spreekuur. U bepaalt zelf of u uw vraag liever per mail, aan de telefoon of aan tafel stelt. Daag ons uit! Voor het spreekuur volgt Intertembo het principe van waardebepaling achteraf: Wat heeft het u feitelijk gebracht?

spreekuur
workshops

Workshops en Lezingen

De workshops van Intertembo zijn leuk, luchtig maar vooral informatief en uitdagend. Intertembo biedt een aantal workshops ‘van de plank’, maar vooral ook workshops op maat. Altijd interactief en inspirerend. Verdiepen en delen van kennis, verkenning van nieuwe vraagstukken, innovatie, co-creatie. Uw wens is onze opdracht. Zo zijn er ook lezingen voor een tal van onderwerpen mogelijk. Vooral prikkelend, relativerend, in interactie met het publiek.
Bij voorkeur werken we met huiswerk na de workshops en lezingen: verdiepen en herhalen van opgedane kennis, totdat die feitelijk de ingang in de (dagelijkse) praktijk heeft gevonden. 

WordPress PopUp Plugin