werkwijze

Werkwijze

INTERTEMBO

  • zet complexe vragen om in overzichtelijke stappen
  • ziet zaken in een brede(re) context
  • draagt verrassende oplossingen aan, die nog eenvoudig zijn ook
  • gaat in gesprek met medewerkers
  • betrekt hun kennis en ervaring in het traject
  • gaat in gesprek met klanten en stakeholders

Intertembo heeft en maakt afspraken in verschillende samenwerkingsverbanden, in de Achterhoek, heel Nederland en deels ook over de grens. Hierdoor is altijd aanvullende ondersteuning en kennis binnen handbereik.

Advies: kort en krachtig

Uit ervaring weten we: vaak gaat het om de vraag achter de vraag. Na die check vinden we de  juiste oplossing voor u, stemmen af wie op welke wijze aan de resultaten bijdraagt. Belangrijk factor zijn vaak de krachten en talenten van uw mensen. Intertembo werkt niet met een standaard pakket; uit de toolbox komt wat nodig is. We kiezen samen een pad dat uw beoogde ontwikkeling past. Alleen daar waar Intertembo daadwerkelijk toegevoegde waarde voor u heeft wordt advies uitgebracht of u en uw bedrijf op passende wijze ondersteund.

advies
interim

Interim management: Intensieve begeleiding

Onverwachte resultaten worden geboekt wanneer men mensen met hun passie en talenten van begin af aan bij een traject betrekt. Waarom doen zij wat ze doen? Wat drijft hen? Hierin zit de versneller voor de beoogde ontwikkeling en de kracht voor het instandhouden van goed lopende processen. Intertembo ondersteunt u graag vakkundig, op basis van concrete afspraken, een concrete werkverdeling, met een duidelijke tijdslijn erbij. Samen gaan we ervoor, dat u zo spoedig mogelijk weer zonder externe inzet door kunt werken.

Bedrijven- en management spreekuur

Lang niet altijd is intensieve begeleiding nodig. Soms mist er alleen even een sparringpartner, een frisse kijk, iemand die luistert naar uw ideeën en plannen en hierop feedback geeft. Dergelijke vragen passen prima binnen het spreekuur. U bepaalt zelf of u uw vraag liever per mail, aan de telefoon of aan tafel stelt. Daag ons uit! Voor het spreekuur volgt Intertembo het principe van waardebepaling achteraf: Wat heeft het u feitelijk gebracht?

spreekuur
workshops

Workshops en Lezingen

De workshops van Intertembo zijn leuk, luchtig maar vooral informatief en uitdagend. Intertembo biedt een aantal workshops ‘van de plank’, maar vooral ook workshops op maat. Altijd interactief en inspirerend. Verdiepen en delen van kennis, verkenning van nieuwe vraagstukken, innovatie, co-creatie. Uw wens is onze opdracht. Zo zijn er ook lezingen voor een tal van onderwerpen mogelijk. Vooral prikkelend, relativerend, in interactie met het publiek.
Bij voorkeur werken we met huiswerk na de workshops en lezingen: verdiepen en herhalen van opgedane kennis, totdat die feitelijk de ingang in de (dagelijkse) praktijk heeft gevonden.