Workshops

De interactieve workshops die door Intertembo worden gegeven zijn een leuk, luchtig en een nuttig middel om processen of projecten die vlot getrokken moeten worden een boost te geven. Door kennis te delen en met elkaar in gesprek te gaan. De workshops van Intertembo bieden snel en compact inzicht in specifieke onderwerpen. Zij zijn geschikt voor bedrijven, leidinggevenden, professionals en geïnteresseerden die een specifieke vraagstelling of onderwerp intern of binnen een gemengde groep willen behandelen. De groepsgrootte voor een workshop varieert van 5 tot 20 deelnemers. Intertembo begeleidt u interactief en inspirerend door een specifiek onderwerp. Na een korte inleiding over het thema worden alle aanwezigen actief bij het gesprek betrokken. Aan het eind van de workshop worden de behaalde resultaten geborgd. Follow up hierop wordt (vooraf) besproken en passend bij uw wensen ingericht.

Workshops worden bij voorkeur op een inspirerende locatie gegeven. In-company behoort ook bij de opties, maar strekt zelden tot aanbeveling.

Intertembo biedt diverse workshops op maat aan. Altijd interactief en inspirerend. U verdiept uw kennis of leert meer over nieuwe onderwerpen, samenwerking wordt gestimuleerd en innovatieve en creatieve werkvormen leiden tot nieuwe concepten en ideeën.

Via het contactformulier kunt u aangeven welk van de onderstaande onderwerpen uw aandacht vraagt. Past een lezing over een van de onderwerpen beter bij uw programma? Laat het ons weten! Intertembo levert ook hier maatwerk. Staat een vraagstuk dat u aan het hart gaat niet in het overzicht? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Van idee naar realiteit
 • Een idee is een droom die nog geen vaste vorm heeft. Van welk goed idee wordt jij enthousiast? En wat is het beste creatieve idee voor jouw ontwikkeling ? Wellicht één, waar je zelf nog niet dacht dat het realiteit zou kunnen worden? Het wordt een workshop ‘delen en inspiratie opdoen’. Deze interactieve workshop is een vervolg op “Wees jezelf, daar is er maar één van”!

  Intertembo neemt je mee in een zoektocht die wellicht verrassende reacties zal opleveren. Anke Sitter werkt vanuit de overtuiging dat mensen die hun krachten en talenten kunnen en mogen benutten prestaties leveren die voor hen en anderen in hun omgeving belangrijk zijn. Samen nadenken, samen bouwen. Hiermee kom je een stap verder.

  Ideeën worden niet op bestelling geleverd, maar juist op momenten en/of plaatsen waar je het helemaal niet verwacht. Wat kan je doen om je idee realiteit te maken? Boek deze workshop!

  Deze workshop is onder andere aan bij de Broekriem in Doetinchem gegeven.

Financiële Planning
 • Er worden onderdelen van een financiële planning besproken en aan hand van een voorbeeld kansen en valkuilen zichtbaar gemaakt. Meerjarenplanning en cashflowbewaking zijn onderdeel van het programma.
  Deze workshop is onder andere gegeven bij Starters4Communities

Co-creatie
 • Doel van de workshop is om met een veel besproken maar weinig toegepaste vorm van samenwerking nader kennis te maken: de co-creatie. Dit is meer dan alleen een modewoord. Er ligt een model onder, hoe het werkt, waarom het werkt en vooral ook, waarom het juist in deze tijd werkt. De workshop is geslaagd, als een ieder voor haar eigen business inspiratie er uit kan halen en misschien ga je zelfs wel op een nieuwe manier over je mogelijkheden nadenken.
  En uit ervaring weten we dat de uitkomsten erg verrassend kunnen zijn!
  Alles wat je mee moet nemen is een portie humor, durf en een beetje zelfkennis…. en dat zal wel goed zitten!
  Deze workshop is onder andere bij SHE-Business gegeven.

Appreciative Inquiry
 • Audit en controles leggen veel de vaak de nadruk op de zaken die (nog) niet in orde zijn. Weinig inspirerend en beperkt ontwikkelingsgericht: Immers je focus bepaalt je verdere ontwikkeling. Met Appreciative Inquiry leggen we de nadruk op de dingen die wél werken, expertisegebieden en te realiseren doelen. Positieve focus geeft positieve boost. Hoe werkt dat en hoe kun je dit zelf inzetten? Dat kun je na korte toelichting in de oefeningen zelf ervaren!
  Deze workshop is onder andere gegeven bij de NVWA.

Verstandig veranderen
 • is de eerste uit een serie “Bedrijfsontwikkeling in vier thema’s” van Intertembo interim & advies. De serie richt zich met name op MKB, starters of met sterke groei. Het volgen van de serie geeft dieper inzicht waarom dingen in een bedrijf gaan zo als zij gaan en tevens wat men daaraan tóch zou kunnen veranderen om tot een hoger rendement te kunnen komen. Ieder workshop op zich zelf behandelt één thema en is op zich zelf waardevol.
  De andere drie thema’s zijn:

  De personele binding
  Het uitgeklede proces en
  Succesgarantie?

  Uw omgeving verandert. U reageert op veranderende eisen van uw klanten. U houdt rekening met maatschappelijke ontwikkelingen. U zoekt nieuwe partners. Verandering van eigenaar of directie of uitbreiding van het bedrijf staat in het vooruitzicht. Er zijn talloze oorzaken, die ontwikkeling van uw bedrijf noodzakelijk maken.
  U wilt c.q. moet meebewegen of juist trendzetter zijn. Wat betekent dit voor uw organisatie intern? Moeten rollen verschuiven? Taken vervallen? Of komen er taken bij? Wat verandert in de procesgang? In de productie? Op kantoor? Hoe ontstaat hier (weer) een soepel werkend geheel van? Intertembo biedt een viertal interactieve workshops om met elkaar bijkomende vraagstellingen te bespreken.

  Het eerste thema in de serie is: Verstandig veranderen – bezield reorganiseren.
  Welke vaardigheden en maatregelen zijn er nodig om onder veranderende omstandigheden te kunnen blijven presteren? Hoe kunt u hier goed doorheen komen?
  Onderwerpen, die daarbij een rol spelen zijn:
  – Formuleren van een duidelijk doel;
  – Betrekken van de medewerkers;
  – Opstellen en uitvoeren van een haalbaar stappenplan;
  – Borgen van de genomen maatregelen.
  Op basis van voorbeelden en korte uitstapjes naar de managementleer worden deze onderwerpen interactief besproken. Hierbij kunt u ook uw ervaringen uitwisselen. Wij zoeken samen naar antwoorden op uw vragen.

Personele Binding
 • Dit is de tweede uit een serie van vier workshops “Bedrijfsontwikkeling in vier thema’s”

  Uw bedrijf is gegroeid, u heeft mensen bij aangetrokken. Maar uw oude werknemers waren wel anders…
  U bent andere dingen gaan doen. Alleen productie of alleen service, bij voorbeeld, en niet iedereen binnen uw bedrijf is even blij met de verandering? Uw processen werden complexer. Andere materialen, hogere eisen, meer snufjes op producten. U heeft nu computergestuurde machines. Uw verkoop gaat nu via de digitale weg, even als uw aangifte, uw communicatie
  met leveranciers en klanten. Dit zijn maar een enkele voorbeelden.
  Is iedereen in uw bedrijf evengoed meegegroeid?
  Hoe digitaal onderbouwd zijn uw medewerkers?
  Wat betekent dit allemaal voor uw personeel en voor uw relatie met uw medewerkers? Staat de juiste man/vrouw (nog) op de juiste plek? Hoe enthousiast zijn zij aan het werk? Maar vooral: wat betekent dit voor u en uw zorg voor het personeel? Hoe vaak staat u stil bij deze of vergelijkbare vragen?
  In de workshop Personele Binding besteden we aandacht aan de vraag hoe u binnen uw bedrijf en samen met uw medewerkers met deze veranderingen om kunt gaan. Op een eenvoudige en pragmatische manier. We vertellen over ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, geven een beknopte inleidingen b.v. over kracht van talent en het psychologisch contract, afgewisseld met discussies over de vragen die u bewegen.

Het uitgeklede proces
 • Steeds Meer met Minder? Lean is Mean? Het bedrijf als een conglomeraat van processen.

  De workshop “Het uitgeklede proces” is de derde uit de serie ‘Bedrijfsontwikkeling in vier thema’s”.

  Uit onderzoek blijkt, dat ruim 55% van internationale CEO’s zich het meest zorgen maken om de ‘execution excellence’ binnen hun organisatie. ‘Het uitgeklede proces’ stipt procesinrichting, beheersing en het samenspel aan. Iedereen werkt met processen: van het inkopen van een stuk metaal tot verkoop van een technisch onderdeel, van het aanzetten van de computer tot het verzenden van een brief of factuur. Iedereen werkt volgens een bepaald proces, maar toch gaat regelmatig waardevolle tijd en/of materiaal “onderweg” verloren.
  Nu zijn er verschillende methodes en wegen, om dit – vergaand – te verhelpen. Iedereen heeft wel eens gehoord van Lean, van Six Sigma, KAIZEN en andere methodes om bedrijven efficiënter te laten werken en -waar nodig – meer rekening te houden met de wensen van de klant. Nu gaan we niet binnen een dagdeel díe methodes helemaal ontleden – u geeft aan, hoe diep u wilt gaan; we passen de workshop hierop aan.
  We gaan ons in kleine stappen met basisprincipes en handvatten bezig houden, die u direct binnen uw bedrijf toe kunt passen. We gaan kijken hoe een proces nu eigenlijk eruit ziet en waar welbekende valkuilen zitten. U zult zien, dat u hiermee investeert in uw eigen mensen en gebruik maakt van hun kennis en kunde.
  In de oefeningen werken we met versimpelde voorbeelden uit de praktijk. U kunt ook zelf een vraag of voorbeeld inbrengen.
  Deze workshop is onder andere onderdeel geweest van de begeleiding van de inrichting van een klantcontactcentrum.

Succesgarantie
 • De workshop “Succesgarantie?” is de derde uit de serie ‘Bedrijfsontwikkeling in vier thema’s”.

  Nooit meer hetzelfde. Permanente verandering en ontwikkeling als constante factor. Hoe blijft u uw mensen enthousiasmeren? Hoe kunt u bewaken dat u de juiste processen gaat saneren? Hoe blijft u innovatie borgen?
  Complexe vraagstukken vragen om babystapjes in de aanpak. Samen doorlopen we letterlijk dit proces.

Organisatieontwikkeling, taakverdeling en functie-inrichting
 • Organisaties zijn complexe aangelegenheden, met een eigen karakter, een eigen cultuur. Een verschillende fases van ontwikkeling. Hoe kun je een passende, zinnige structuur kiezen? Hoe organiseer je de samenwerking van medewerkers en organisatieonderdelen? Welke (technische) ondersteuning heb je hiervoor nodig? In deze workshop bespreken we een 7-stappen-plan om tot de juiste keuzes te komen, bespreken voor- en nadelen en gevolgen van bepaalde keuzes.
  Deze workshop is onder andere gegeven aan de Veterinaire Dienst van Egypte en de Plantenziektekundige Dienst van Servië.